Syndyk Anety Waśko,

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt. IX GUp 11/16) rozpoczyna sprzedaż ruchomości w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty należy składać w biurze syndyka przy ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin do dnia 30 lipca 2020 r. Otwarcie ofert nastąpi 31 lipca…

Czytaj dalej…

Syndyk Rafała Kiepury

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Łęcznej przy ul. Orląt Lwowskich 5, o powierzchni 70,13 m2, za cenę nie niższą niż tj. 55 411,00 zł. Oferty proszę składać w zapieczętowanej ,…

Czytaj dalej…

Syndyk Rafała Kiepury

 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Łęcznej przy ul. Orląt Lwowskich 5, o powierzchni 70,13 m2, za cenę nie niższą niż 55 411,00 zł. Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej…

Czytaj dalej…

Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk Anety Waśko, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości obejmującej działki nr 108/1 i nr 107/1 o łącznej powierzchni 2,08 ha, położonej w Jaroszewiczach, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV…

Czytaj dalej…