Syndyk Haliny Ciempiel

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – udział ½ w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 90 o pow. 0,2495 ha położonej w Pasiece Gm. Kraśnik, wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 3 000 zł., , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 1…

Czytaj dalej…

Syndyk Darkostone Sp. z o.o.

z siedzibą Lubartowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości ruchomości – Notebook HP 250 G4 N0Z86EA Intel za cenę nie niższą niż 900 zł. Oferty proszę składać listownie bądź mailowo z adnotacją „Oferta na zakup ruchomości ”, pod adresem : Biuro…

Czytaj dalej…

Syndyk Ewy Gołofit,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/12 w nieruchomości posadowionej na siedliskowej działce gruntu nr 540, o łącznej powierzchni 0,34 ha, położonej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew, zabudowanej zabudową mieszkalną o łącznej powierzchni zabudowy 194 m2, nr KW nr LU1I/00021520/2, za cenę nie niższą…

Czytaj dalej…

Syndyk Małgorzaty Gębki

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 1). udziału 24/64 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00084879/2, w skład której wchodzą następujące działki – rolne działki gruntu nr 708,709/4, 893 i 894 o łącznej powierzchni 1,0046 ha…

Czytaj dalej…

Syndyk Ewy Gołofit

osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/12 w nieruchomości posadowionej na siedliskowej działce gruntu nr 540, o łącznej powierzchni 0,34 ha, położonej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew, zabudowanej zabudową mieszkalną o łącznej powierzchni zabudowy 194 m2, nr KW nr LU1I/00021520/2, za cenę nie niższą…

Czytaj dalej…

Syndyk Anety Waśko

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności w stosunku do Piotra Stępnia w wysokości 50 446,43 zł wynikającej z tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd…

Czytaj dalej…

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego,

Syndyk Masy Upadłości  Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności: 1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 795/3 o powierzchni  0,73 ha położonej w Woli Niemieckiej, gmina Niemce, wraz z…

Czytaj dalej…

Syndyk Anety Waśko,

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt. IX GUp 11/16) rozpoczyna sprzedaż ruchomości w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty należy składać w biurze syndyka przy ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin do dnia 30 lipca 2020 r. Otwarcie ofert nastąpi 31 lipca…

Czytaj dalej…