Syndyk Anety Waśko

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności w stosunku do Piotra Stępnia w wysokości 50 446,43 zł wynikającej z tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie sygn. akt VIII GNc 1300/10, za kwotę nie niższą niż 100,00 zł. ( słownie: sto złotych) Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup wierzytelności w Jaroszewiczach Aneta Waśko Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w upadłości likwidacyjnej w Jaroszewiczach”, pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie do 21 kwietnia 2021 r ( liczy się data wpływu do biura syndyka) . Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 76 od 9.00 do13.00 (tel: 798 791 056).

Brak możliwości komentowania.