Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego,

Syndyk Masy Upadłości  Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:

1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 795/3 o powierzchni  0,73 ha położonej w Woli Niemieckiej, gmina Niemce, wraz z zabudową o charakterze produkcyjno – magazynowym z zapleczem socjalno – biurowym o łącznej powierzchni użytkowej  3.573,97 m2.  – nr KW LU1I/00063629/2 za cenę nie niższą niż  1 400 000,00 zł.

Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej kopercie

„Oferta  na zakup  ………. Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości

– NIE OTWIERAĆ”

 pod adresem Biuro Syndyka Ul. Podchorążych 36, 20-811 Lublin, w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.  godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu) otwarcie ofert     1 marca 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 691 300 688, lub 798 791 056  lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14.00.”

Brak możliwości komentowania.