Syndyk Ewy Gołofit

osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego

1/12 w nieruchomości posadowionej na siedliskowej działce gruntu nr 540, o łącznej powierzchni 0,34 ha, położonej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew, zabudowanej zabudową mieszkalną o łącznej powierzchni zabudowy 194 m2, nr KW nr LU1I/00021520/2,

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 28 500 zł netto. Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości w Krępcu” pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 16 kwietnia r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) . Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

Brak możliwości komentowania.