Syndyk Darkostone Sp. z o.o.

z siedzibą Lubartowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości ruchomości – Notebook HP 250 G4 N0Z86EA Intel za cenę nie niższą niż 900 zł. Oferty proszę składać listownie bądź mailowo z adnotacją „Oferta na zakup ruchomości ”, pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie do 10 stycznia 2022 r ( liczy się data wpływu do biura syndyka)., mail do składania ofert : info@syndyklublin.pl.  Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 76  od 9.00 do13.00  (tel: 798 791 056).

Brak możliwości komentowania.