Syndyk Rafała Kiepury

 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Łęcznej przy ul. Orląt Lwowskich 5, o powierzchni 70,13 m2, za cenę nie niższą niż 55 411,00 zł. Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Łęcznej”, pod adresem:

Biuro Syndyka, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin, w terminie do 10 lipca 2019 r.. Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 9B od 9.00 do13.00 (tel: 798 791 056).

Brak możliwości komentowania.