Syndyk Rafała Kiepury

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Łęcznej przy ul. Orląt Lwowskich 5, o powierzchni 70,13 m2, za cenę nie niższą niż tj. 55 411,00 zł. Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Łęcznej”, pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin, w terminie do 2 września 2019 r. .Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 9B od 9.00 do13.00 (tel: 798 791 056).

UWAGA! Drugi udział we współwłasności w/w prawa odbywa się w drodze licytacji komorniczej KM 1286/18 w dniu 3 września 2019 r. o godz. 13.30 – szczegóły pod numerem telefonu 81 528 03 93. W związku z powyższym możliwe jest nabycie całości praw do w/w lokalu.

Brak możliwości komentowania.