Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk Anety Waśko, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości obejmującej działki nr 108/1 i nr 107/1 o łącznej powierzchni 2,08 ha, położonej w Jaroszewiczach, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1O/00024075/4, za cenę nie niższą niż tj. 394 755,00 zł netto.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Jaroszewiczach Aneta Waśko Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w upadłości likwidacyjnej w Jaroszewiczach”, pod adresem:

Biuro Syndyka, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin,

w terminie do 15 listopada 2018 r ( liczy się data wpływu do biura syndyka).
Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 9B od 9.00 do13.00 (tel: 798 791 056)

Brak możliwości komentowania.