Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej sprzedaż wierzytelności

Syndyk Anety Waśko, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności w stosunku do OLYMPIA S.R.O. z siedziba Popradzie na Słowacji, w wysokości 16 783,84 zł wynikającej z faktury nr 609/MAG?2010, za kwotę nie niższą niż 500,00 zł. netto.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup wierzytelności w Jaroszewiczach Aneta Waśko Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w upadłości likwidacyjnej w Jaroszewiczach”, pod adresem:

Biuro Syndyka, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin,

w terminie do 31 sierpnia 2018 r ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .

Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 9B od 9.00 do13.00 (tel: 81 445 -03-02).

Brak możliwości komentowania.