Syndyk Anety Waśko,

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt. IX GUp 11/16) rozpoczyna sprzedaż ruchomości w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferty należy składać w biurze syndyka przy ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin do dnia 30 lipca 2020 r. Otwarcie ofert nastąpi 31 lipca 2020 r. o godz. 13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 798 791 056 lub pod adresem mailowym info@syndyklublin.pl

Brak możliwości komentowania.