Ogłoszenie CPWI

NIEAKTUALNE

Syndyk Centralnych Piwnic Win Importowanych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 4 500 000 zł nieruchomość zabudowaną położoną w Warszawie

w skład której wchodzi :
Prawo użytkowania wieczystego działki nr. 4, obręb 4-11-18 o pow. 13 937 m2 położonej w Warszawie przy ul. Mieszka I nr 1 wraz z budynkami stanowiącymi odrębną od gruntu własność, szczegółowo opisane w „Opinii sądowej…” sporządzonej przez Krzysztofa Głębickiego w maju 2012r. Dla nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr. KW WA3M/00139413/9Zobacz Większą Mapę
Oferty należy składać na adres:
Biuro Syndyka, 20-234 Lublin, ul.Metalurgiczna 9b
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.
Bliższe informacje tel. 81.44 50 302, lub pod danymi w zakładce „Kontakt”

Brak możliwości komentowania.