Euro Marketing Ogłoszenie Sprzedaży z wolnej ręki

NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości Euro Marketing Sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, nieruchomości zabudowanych budynkami

, zlokalizowane w Lublinie przy Al. Warszawskiej 129, i 129a, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00086909/6 za cenę nie niższą niż 3.300.000,00 zł. netto ( + należny podatek VAT).

Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest złożenie oferty oraz dowodu wpłacenia przez oferenta wadium w wysokości 2% ceny wywoławczej tj. 66.000,00 zł. na rachunek bankowy nr 03 1600 1446 0003 0513 0205 6001 w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Bliższe informacje w biurze Syndyka ul. Metalurgiczna 9B pod nr telefonu (81) 445-03-02 lub (81) 445-03-11, w godz. 8.30 – 14.30.
Oferty należy składać na adres:
20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 9B
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Brak możliwości komentowania.