Chmiel Polski S.A.

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 05.02.2010r ogłosił upadłość spółki Chmiel Polski S.A. NIP: PL 946-15-80-342 obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Upadłość dotyczy:

Ul. Diamentowa 27
20-471 Lublin

Kontakt z biurem

Brak możliwości komentowania